Mikä se strategia oikeastaan on ja miksi se on tärkeä?

Aktiivisesti lehdistötiedotteita lukeva vaimoni ehdotti, että kommentoisin Kissconsultingin julkaisemaa lehdistötiedotetta. Tiedotteen oli siis julkaissut konsulttiyritys, jonka ”mukaan vain 13 % johdosta ja 8 % keskijohdosta pystyy ilmaisemaan yhtiön strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty. Työntekijätaholla strategian tunnettuus on enää 2 % tasoa.”

No, kuulostaa aika surkealta tilanteelta. Onneksi ratkaisu on lähellä. Seuraavassa lehdistötiedotteessaan he kertovat onnistumistarinan, jossa heidän asiakasyrityksensä onnistui kääntämään kelkkansa ja korjaamaan huonon tilanteen. Kissconsulting on konsulttiyritys ja tällaisen tutkimuksen julkaisu on aika klassinen tapa hankkia yritykselle näkyvyyttä ja myydä palveluita. Silti, Kissconsultingin huomio on oikea. Harva, varsinkaan pienempi yritys on perillä omasta strategiastaan, tai edes siitä mitä sana tarkoittaa.

N0, mitä se strategia sitten on?

Strategiaguru Henry Mintzberg (1973) pyrki määrittelemään strategian käsitteen viiden eri näkökulman kautta. Hänen mukaansa strategia voidaan nähdä joko suunnitelmana (plan), juonena (ploy), rakentumisena (pattern), markkinapositiona (position) tai toimintatapana (perspektive). Parhaan käsityksen näistä näkökulmista saa lukemalla niiden määritelmät suoraan Mintzbergin ja muiden Strategy Safari -kirjasta. (Sen pitäisi olla pdf:nä kaikkien saatavilla netissä.) Pointtina on, että strategia on monenlaisia asioita riippuen siitä, miten ja kuka sitä tarkastelee.  Näkökulmasta riippumatta kaikkia näkökulmia strategiaan yhdistää kuitenkin yksi seikka – strategian tulisi aina johtaa toimintaan tai pikemminkin sen muuttamiseen. Kuten oma graduohjaajani, professori Janne Tienari ( Janne on muuten virtuoosi määrittämään minkä tahansa vaikeatajuisen asian niin, että minäkin sen pystyn ymmärtämään) aikanaan minullekin tolkutti, strategia tulisi nähdä verbinä. Mikäli strategia ei johda toimintaan, se on hyödytön. Tästä pääsemmekin hyvin siihen, mikä Kissconsultingin selvityksessä on jujuna. Jos et tunne yhteistä suunnitelmaa, tai tiedä miten oma yrityksesi yrittää asemoida itsensä markkinoilla, oman tehtävän suorittaminen, varsinkin silloin kun pitää poiketa rutiineista, muuttuu todella vaikeaksi. Tilanteita, jossa ei ole niin väliä, tietävätkö muut kuin ylin tai keskijohto yrityksen virallisen strategian on oikeastaan vain kolmenlaisia (nopeasti mietittynä, kerro mikäli sinulle tulee muita mieleen).

  1. Ensiksikin saattaa olla, että yritys on niin onnellisessa asemassa, että sen ei tarvitse muuttaa toimintaansa. Business rullaa päivästä ja vuodesta toiseen vanhoilla rutiineilla. Kilpailijat eivät hiillosta ja… kuulostaa aika epätodennäköiseltä.
  2. Toinen tilanne on äärimmäisen byrokraattinen organisaatio, jossa resursseja on mahdollista laittaa siihen, että jokaisen työntekijän töitä ollaan jatkuvasti mikromanageeraamassa. Aina kun tilanne vaatii poikkeamaan totutusta, esimies tai strategiaa ja kulloistakin työtehtävää ymmärtävä henkilö ottaa tilanteesta kopin. Kuulostaa vähän menneiden aikojen hampurilaisravintolalta, jossa vuoropäällikkö tuli aina nyppimään suolakurkut hampurilaisesta, kun tilauksessa oli jotakin epäselvää.
  3. Kolmas tilanne on, että strategia ja yrityksen liiketoiminta on niin helposti ymmärrettävissä, että työntekijä pystyy itse intuitiivisesti suhteuttamaan oman työpanoksensa siihen. Tämä on kyllä aika harvinainen skenaario. Itse kukin on varmasti ollut osallisena vääntämässä mitä yksinkertaisimmissa asioissa.

Aika harva yritys tai organisaatio on tilanteessa, jossa edellisen kaltaiset toimintamallit pelaavat. Tällöin on välttämätöntä, että kaikki yrityksessä ymmärtävät mitä ja millä tavoin yritys haluaa saavuttaa. Organisaation on usein myös todella vaikea nähdä itsensä objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. Toteutunut strategia on yhdessä jaetun ymmärryksen summa. Joskus on ihan perusteltua hankkia ulkopuolista apua, jotta kaikki ymmärtäisivät mihin suuntaan ollaan pyrkimässä.

Pekka Enroth

Inspiraationa:

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Mangament. Simon and Schuster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s